Второ издание на бюлетина на Европейската платформа за множествена склероза (EMSP)

10-02-2017

Запознайте се с второто издание на бюлетина на членовете на Европейската платформа  за множествена склероза (EMSP). Фондация "МС Общество-България" се включи отново в изготвянето му с информация за текущите и предстоящите си инициативи.

 

Пълния текст на бюлетина можете да намерите на следния ЛИНК.Първо издание на бюлетина на Европейската платформа за множествена склероза (EMSP)

Запознайте се с първото издание на бюлетина на членовете на Европейската платформа  за множествена склероза (EMSP). Неговото изготвяне стана възможно благодарение на огромната подкрепа на МС обществата в Европа, като Фондация "МС Общество-България" се включи активно с информация за ситуация в България.

Read more... 16-10-2016
Петиция 842/2001

Петиция 842/2001, относно влиянието на дискриминационното третиране спрямо хората с множествена склероза в рамките на Европейския съюз

14-03-2016
Работа и МС

Работа и множествена склероза (МС). Ръководство за работодатели и служители.

Източник, изготвен и адаптиран по повод Световния Ден на множествената склероза (МС)

Read more... 14-03-2016