Мисия

11-03-2016

След осъждането на Марин Калчев, болен от МС от Ловешкия съд за отглеждането на две растения коноп с цел облекчаване на различни симптоми на заболяването множествена склероза, от което страда, фондация МС Общество България прие за своя кауза изработването на правна, законова рамка за контролиран достъп до лечение с коноп и неговите екстракти.

Популяризирахме идеята сред други пациентски организации, чиито заболявания се влияят положително от терапията с коноп и неговите екстракти, с подкрепата на Националната Пациентска Организация - НПО (на която сме член и един от учредителите), съвместно с други национално представени пациентски организации - Конфедерация Защита на здравето (КЗЗ) и Асоциация за Защита правата на пациентите (АЗПП), внесохме в Националния Съвет за Наркотични Вещества (НСНВ) искане за изработване на законова рамка и нормативна уредба за контролиран достъп за лечение с коноп и екстрактите му.

На 01.10.2014 г. се състоя извънредно заседание на НСНВ, където бе разгледан този въпрос.

Дискусията, която протече в нагорещена атмосфера, показа, че съществува изключителна неинформираност (въпреки предоставените от нас материали) и липса на разбиране сред някои от членовете на НСНВ, както и сред поканените гости-неправителствени организации, борещи се с наркозависимости.

Изводът е, че е необходима мащабна просветно-информационна работа за ограмотяване на цялото общество и най-вече на институциите, които са фактор тази законова рамка да бъде изработена.

Заседанието приключи, като темата остава отворена, което ни дава надежда и стимул да продължим нашата мисия.

Нашата позиция е, че достъпът до нещо, което носи облекчение на страдащите хора, не представлява опасност за живота им (затова настояваме за контролиран достъп) и притежава терапевтичен потенциал, трябва да е законово разрешен, регулиран и регламентиран.Фотоизложба Цветове от Мароко

Александър Димитров от гр.Пловдив организира благотворителна фотоизложба "Цветове от Мароко", като събраните от нея средства дарява на фондация "МС Общество-България" за нейните дейности в подкрепа на хората с множествена склероза.

Read more... 15-03-2016
Кръгла маса "Множествена склероза - лечение и трудова заетост във време на икономическа криза"

Фондация МС Общество България организира пресконференция и кръгла маса "Множествена склероза - лечение и трудова заетост във време на икономическа криза" по случай отбелязването на Световния ден на множествената склероза в България 2013.

Read more... 11-03-2016