Работа и МС

14-03-2016

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Работата е основен аспект в нашия живот. Тя ни осигурява не само заплати, но и самочувствие и самоуважение. Тя също ни дава възможност да водим самостоятелен и свободен живот и да бъдем напълно интегрирани членове в нашето общество.

 

Диагнозата множествена склероза (МС) не означава, че не можете да работите повече или пък да забравите за вашите амбиции в живота. Вие сте все още същият човек със същите умения и способности и след поставяне на диагнозата.

 

Симптомите, причинени от МС, могат да варират и менят през различни периоди от време. При някои болни от МС не е необходимо да се правят особени приспособления в работата, докато други могат да се възползват от вече готовите приспособления. Може да ви поставят диагнозата, че сте болен от МС точно когато смятате, че сте в пика на живота си и това може да засегне вашата самоувереност по отношение на работата ви. Но ако имате работодател, който ви поддържа - това може да промени много неща.

 

Тази брошура се занимава с теми, които касаят начина, по който хората, страдащи от МС се справят с някои често случващи се проблеми, включително и това да кажат на своя работодател, че страдат от МС и да помолят за нужните приспособления, които трябва да бъдат въведени в работната среда или относно начина на работа. Ако вие сте работодател, вие също ще намерите информация, която ще ви помогне да използвате по най-добър начин потенциала на служителите с МС.

 

Да ви бъде поставена диагноза, която потвърждава, че сте болни от МС може да засяга много аспекти от вашия живот. Най-добре е да не бързате да вземате решения свързани с вашия трудов живот веднага след поставянето на диагнозата, или когато здравословното ви състояние се влоши отново. Изчакайте, докато имате време да разгледате всички възможности, с които разполагате.

 

Как да разберем гледната точка на работодателя

 

Много малко хора знаят за МС или имат погрешно разбиране за тази болест, като работодателите не правят изключение в това отношение. Разбирането на вашия работодател може да е базирано на информация, която не отразява обстоятелствата, в които лично вие се намирате. Брошурата „Какво е МС?” издадена от Международната федерация за МС (MSIF) или информацията от сайта www.msif.org могат да ви бъдат полезни. Можете също да се снабдите с информация от местни здравни организации, занимаващи се с проблемите на МС, като получите от тях информационни източници на вашия език, което може да помогне и на вашия работодател да разбере по-добре проблемите на хората, страдащи от това заболяване.

 

Някои работодатели може да мислят, че наемането на човек страдащ от МС може да им излезе скъпо и че това може да повлияе зле на бизнеса им. Но на много хора с МС не им се налага да вземат особени мерки, свързани с работата, а в случаите, когато това се налага, може да струва съвсем малко или въобще нищо. Понеже МС засяга хората по различен начин, важно е вашият работодател да познава вашите конкретни нужди, за да се подготвят предварително нужните приспособления.

 

Не е лесно за някои хора да преценят, че всъщност има разлика между изтощение и умора, както и да разберат последствията от лоша координация или нуждата на човека да стигне до тоалетната навреме. Има някои приспособления в работното помещение, които могат да помогнат при всички тези симптоми. Вашият работодател може да е инвестирал значителни ресурси във вашия случай и затова би имало смисъл той да назначи някой с доказана диагноза, отколкото да набира нов персонал.

 

Да кажа ли на моя работодател?

 

Може да ви бъде много трудно да говорите за вашето заболяване на работното си място и затова много хора предпочитат да не разкриват тази информация в началото. Но трябва да проверите дали вашия трудов договор или законите във вашата държава не изискват да го направите.

 

Някои хора предпочитат да разкрият своята болест чак когато симптомите започват да оказват влияние върху работата им и имат нужда техния работодател да въведе някои необходими приспособления. Ако вашият работодател или колеги не знаят за вашата МС, те могат погрешно да интерпретират симптомите на вашето заболяване. Например, могат да предположат, че проблемът с невъзможността да запазите равновесие е свързан с прием на алкохол.

 

Разкриване на болестта МС

 

Важно е да прецените кога и как да кажете на вашия работодател за проблема и кой искате да присъства на този разговор. Това може да бъде особено предизвикателен аспект във връзка със справянето с вашата МС. Защото, за да се говори за вашата болест, се изисква кураж и се поема риск в момент когато може да се чувствате несигурен какво точно означава за вас вашата диагноза. Начинът, по който разкривате на останалите този проблем, зависи от отношенията, които съществуват между вас, работодателя и вашите колеги, както и видът и обстановката на вашето работно място. Понякога може да е полезно, ако доведете някой с вас – например, член на вашето семейство или медицинска сестра, работеща в областта.

 

Вашият работодател може да ви попита какво влияние оказва МС върху вашата работа, затова е полезно да си носите копие от тази брошура или друга необходима информация. Също може да е полезно, преди да съобщите на вашия работодател, предварително да репетирате начина, по който ще му обясните какво е МС и как ви се отразява.

 

Помислете за вашите конкретни нужди предварително, за да може вашият работодател да приготви всичко необходимо. Може да потърсите примери за някои от нужните приспособления, които биха ви били полезни. Помнете, че трябва да се научите да се вслушвате в гласа на вашето тяло – защото само вие знаете какво и колко работа можете да свършите като обем. За много хора са нужни съвсем малки приспособления и промени в работния ден и околната среда, които могат да означават много.

 

Когато казвате на вашия работодател за вашата МС, това не означава, че тази информация става публична, въпреки че вие сами можете да решите дали вашите колеги също да разберат за това. Ако обаче те не знаят, могат да помислят, че вие получавате някакви особени и ненужни привилегии. Но ако те знаят, ще могат да ви подкрепят и да ви помагат. Хората с МС са се сблъсквали с различни реакции от техните колеги – някои от тях са били безразлични или са се отнасяли негативно, докато други са искали да знаят с какво могат да помогнат, а трети са се опитвали да бъдат прекалено предпазливи. Може да е от полза, ако разговаряте с вашия работодател и се посъветвате с него за това дали да говорите с вашите колеги за вашето заболяване и какво конкретно да говорите с тях.

 

Също, важно е да помните, че разкриването на това заболяване е процес, а не е еднократно събитие и вие трябва да бъдете самоуверени, когато изтъквате вашите нужди, в случай, че вашите колеги или вашия работодател се съсредоточават повече върху вашата неспособност, отколкото върху вашата способност. Може да им припомните, че сте си същият човек и не се определяте единствено от вашата МС.

 

Трудово-здравни специалисти

 

Трудовото здравеопазване е клон в медицината, който се занимава със здравето и работата на човека и с начина, по който едното зависи от другото. Някои фирми имат отдел „Трудово здравеопазване” или достъп до трудово-здравни услуги. Може да ви е от полза да се консултирате с медицинска сестра или лекар специалист по трудово здравеопазване, когато ви назначават на нова работа или когато се повторят симптомите ви на МС. За повече информация за услугите, които са на разположение във вашата страна, свържете се с националното МС общество.

 

Назначаване

 

Когато ви назначава, работодателят може да ви попита дали имате група инвалидност. Това е законно в много държави. Но тази информация не би трябвало да бъде искана, освен, ако е необходима за съблюдаването на равни права или други подобни цели. Работодателят не трябва да използва въпросите за инвалидност с цел дискриминация. Такива въпроси могат да бъдат зададени само когато те са уместни и свързани със способността на човека да извършва дадена работа. При назначаване на работа, ако ви питат дали имате някакво заболяване, вие трябва да кажете, че имате МС. Това е така, защото не можете да излъжете настоящия или потенциалния работодател. Много хора с МС не се смятат за инвалиди и когато ги питат дали имат степен на инвалидност, те казват, че нямат. Важно е и служителите и кандидатите за работа да не лъжат в това отношение. Когато не се дава тази информация и тя бъде открита впоследствие, може да се счита, че човекът е укрил информация, която е от практическо значение. Това може да доведе до загуба на доверието между работодателя и служителя. Ако ви питат колко време сте били в отпуск по болест, трябва да дадете точен отговор, без обаче да казвате, че това е станало защото имате МС.

 

Разбира се, някои хора се страхуват от факта, че ако разкрият, че имат МС, те ще бъдат поставени в неизгодно положение при назначаването. В случаите, когато процесът по назначаване на работа ви позволява сами да изберете кога да говорите за здравословното си състояние, би било логично да оставите разкриването на вашето заболяване да стане докато се взема решението. По този начин съществуват по-малко рискове това да повлияе отрицателно върху назначаването ви на работа.

 

Законът

 

Според трудовите закони във вашата страна е възможно да имате някои специални права като служител и вашият работодател да трябва да поеме някои отговорности. Можете да намерите информация от различни източници за общите трудови права. Най-добре е да започнете от националната служба за работа или от Министерството по труда. Вашата местна или национална здравна организация, работеща в областта на МС, също може да ви помогне със съвет относно вашите права или да ви свърже с друг компетентен здравен орган, който може да ви помогне. Ако вече сте назначен, договорът, който подписвате, трябва да съдържа информация, която да бъде конкретно свързана с вашата организация и ролята ви в нея.

 

Основателно необходими приспособления

 

Не се страхувайте да помолите вашия работодател да ви осигури приспособленията, от които основателно се нуждаете и които могат да ви позволят да си вършите работа по-добре, или да направи необходимите промени, които ви позволяват да имате по-лесен достъп до вашето работно място. Въпреки, че повече хора с МС въобще нямат нужда от такива приспособления на работното място, все пак може да им е от полза да знаят, че по принцип служителите, които страдат от това заболяване, имат право на подобни приспособления.

 

Повечето от приспособленията и промените, които могат да бъдат необходими за хора с МС съвсем не са скъпи и може да се осигурят дори безплатно. Например:

 

• да ви позволят по-често да правите почивки или да ви осигурят място, където можете да почивате по време на работа;

• да ви позволяват да имате гъвкаво работно време или намален работен ден;

• мястото където работите да се намира по-далеч от източници на топлина (което може да ви предпази от изтощение), както и то да бъде близо до санитарен възел;

• пренасочване на част от вашата работа към някой друг;

• да получавате разрешение да отидете на лекар, когато имате записан час за преглед;

• да ви преназначат на друго работно място;

• уреждане на срещи в час и място, удобни за вас;

• да се създаде гъвкава работна структура, която да ви позволява да вършите част от вашата работа от вкъщи;

• да ви се даде специално място за паркиране, което да бъде много близо до входа на сградата, в която работите;

• да се подобри достъпността до и в сградата, в която работите, съобразно вашето физическо състояние, като се осигурят парапети или рампа.

 

При другите алтернативи може да се използват съоръжения като:

 

• по-голям екран на компютърен монитор за хора имащи проблеми със зрението

• софтуер за гласово разпознаване или адаптирана клавиатура или мишка, ако имате затруднения с писане на клавиатурата

• по-добро осветление

• да ви осигурят специален стол, в случай, че не можете да стоите прав за дълги периоди от време

• да ви осигурят писмени материали на различна цветна хартия, което може да помогне при някои зрителни проблеми

 

Когато преценява дали са основателни приспособленията, работодателят може да помисли и за това колко ефективно може да бъде подобряването на ситуацията, какви биха били разходите и доколко приложимо може да бъде всичко това. Наличността на ресурси като пари, съоръжения и хора, също може да бъде определящ фактор, както и видът на работата, с която фирмата се занимава.

 

Помнете, че няма лимит за приспособленията, които имате право да поискате, нито колко често може да се случва това. Това е изключително важно за хората, страдащи от МС, защото нуждите им могат да се променят в зависимост от промените в здравното им състояние.

 

А ако чувствам, че не ме третират справедливо?

 

Не всички служители с МС са имали изцяло положителни преживявания на работните си места. Пречките могат да бъдат от различен характер: например началникът може да се страхува, че ще се наложи да похарчи много средства, ако наеме служител с инвалидност, а това може да се окаже бариера при достигането на определена цел.

 

Понякога пречките може да идват и от колеги, които може би смятат, че вие получавате неоснователни предимства, или пък могат да ви смятат за човек, който не допринася достатъчно за усилията на работния екип. Независимо от ситуацията, ако имате подобни проблеми или пречки, свързани с начина, по който ви третират на работното място, трябва да обсъдите това със съответните лица. Неформални дискусии обикновено са най-добри като начало и чрез тях може да се решат много проблеми.

 

Ако неформалните подходи не решават проблемите, трябва да ги представите в по-официален вид. В зависимост от характера на организацията, в която работите, трябва да прецените кой е най-подходящият човек, пред който можете да изложите проблема си. Ако ви е трудно да започнете този разговор или пък ако дори и след разговора не получите желаните резултати, трябва да се обърнете към вашия работодател в писмена форма, като представите писмено оплакване за това, че сте подложени на дискриминация (неблагоприятно отношение). Тогава работодателят ви трябва да уговори среща с вас, на която да бъде обсъден проблема. Може също да установите, че би ви било полезно, ако потърсите съвет от националната или местна здравна общност, занимаваща се с проблемите на МС.

 

Алтернативи

 

Ако по отношение на основателните мерки за приспособяване смятате, че сегашното ви работно място вече не е подходящо, може да обмислите други алтернативи.

 

Това може да включва:

 

• Смяна на вашата роля в организацията;

• Да минете на частна практика. Ако имате или искате да развивате желаните за трудовия пазар умения, това може да бъде една добра опция. Най-общо казано, хора, които работят на частна практика сами определят обема и темпото на работа;

• Доброволна работа;

• Смяна на кариерата, което изисква ново обучение;

• Пенсиониране;

• Някои работодатели позволяват на своите служители да излизат в неплатен отпуск за обучение. Това позволява на даден служител да следва своите лични планове или да проучи нови възможности.

 

Общуване

 

Много служители стават нервни когато става дума за разкриване на тяхното здравословно състояние. Тъй като е трудно да се помага, когато диагнозата се пази в тайна, работодателят трябва да насърчава служителите си да разказват за проблемите си и степента на инвалидност, която имат. Това е от полза и за самия работодател. Най-добре е фирмата да има определена политика, която да насочва служителите към кого да се обърнат и как да направят това. Тази политика трябва да гарантира поверителността на информацията, която дават служителите. При разкриването на информация, свързана със здравословното състояние, би било полезно на служителите да им бъде позволено да бъдат придружени. Специалисти по МС (медицинска сестра) или представител на вашата местна здравна организация, занимаваща се с проблемите на МС, могат да ви дадат повече информация във връзка със здравословното ви състояние и заключенията и изводите, които трябва да се направят относно вашата работа.

 

Понякога, например малко след поставяне на диагнозата, когато здравословното ви състояние отново се влоши или е в началния стадий на повтарящи се симптоми, хората с МС могат да се чувстват изключително уязвими и несигурни в собствените си способности, както и неспособни да говорят за собствените си планове за бъдещето.

 

Когато даден служител е в това състояние, работодателят трябва да се опита да го убеди да не взема важни решения. Докато поверителността е изключително важна, от една страна, също така от другата страна, може да бъде полезно, ако работодателят разговоря със служителя и го попита дали и как неговите колеги могат да бъдат информирани за здравословното му състояние.

 

Помощ за работодатели

 

Като работодател, важно е да разбирате вашите задължения по отношение на служителите, който страдат от МС или други форми на инвалидност. Вашата национална здравна организация по проблемите на МС може да ви посъветва според съответното законодателство във вашата страна или може да ви свърже със съответната служба или със съответното министерство.

 

Информация за МС и работа

 

МС е едно от най-известните заболявания на централната нервна система. Днес повече от 2,000,000 души в целия свят страдат от МС. Повечето от тези хора са в трудоспособна възраст когато им поставят диагнозата. Затова за повечето от тях работата е най-важният въпрос.

 

МС е непредсказуема болест и последиците от нея се появяват по различен начин при различните пациенти. Симптомите включват затруднения като скованост, променливи усещания, неспособност за пазене на равновесие, изтощение (особено при високи температури) или лоша координация. Но общата черта при повечето хора, страдащи от МС, е именно това променливо състояние и при някои от тях, може да мине известно време, когато не са засегнати от никакви типични за болестта симптоми. Много от симптомите на МС са невидими – например, изтощение и скованост, а това означава, че служители с МС могат да усещат разни симптоми, които не са очевидни за останалите, когато са на работа.

 

Както е при хора, които страдат от други подобни състояния, така и страдащите от МС се стремят да държат симптомите под контрол по такъв начин, че да сведат до минимум влиянието на МС върху тяхната работа. Повечето от тях молят за съвсем малка помощ от страна на работодател или колеги. Но някои служители могат да помолят за промени в начина, по който работят или относно вида работа, която извършват. Обикновено, това не става веднага след като се представи диагнозата и това дава възможност и на работодателя, и на служителя, да правят план за подобни възможности.

 

Както е и при другите видове инвалидност, когато човек е диагностициран с МС, това по никакъв начин не променя знанията и уменията му. Като работодател, вие може да сте вложили известно време и средства в развитието на даден служител и поради това, от гледна точка на бизнеса, да очаквате възвращаемост от подобно вложение.

 

Като работодател, вие имате задължението да подготвите приспособления, които са основателни и които могат да бъдат поискани от страна на инвалидизиран служител, в случай че даден аспект, свързан с неговите работни условия, място или сграда му създава повече проблеми, отколкото на останалите колеги по време на работа. Повечето от приспособленията, нужни на служител с МС няма да ви костват много, а дори могат да бъдат и безплатни, без да създават пречки в работата.

 

Този документ бе адаптиран с разрешение от издателите на брошурата „Да работиш с МС”, на британската здравна организация, занимаваща се с проблемите на пациенти, страдащи от МС (UK MS Society).

 

 

Модел на политика при хронични променливи медицински състояния /заболявания с променлив характер/ и работа

 

Принципи

 

Фирмата приема, че когато служител (работник) има дадени медицински състояния с променлив характер, това не пречи непременно той да дава своя ценен принос за успеха на бизнеса.

 

Фирмата също признава, че е много важно служител с такива медицински състояния да продължава да работи.

 

Следователно, когато у служителя се появи хронично променливо медицинско състояние по време на работа, фирмата трябва да се стреми да задържи този служител на работа, като прилага следните принципи :

 

 

Хроничните променливи медицински състояния включват следните заболявания: множествена склероза, паркинсон, болестта на Крон,  ревматоиден артрит, епилепсия, диабет и ХИВ.

 

До кого се отнася ?

 

До всички служители на фирмата

 

Приложение

 

Възможно е служителят, който има хронично заболяване, да продължава да изпълнява своите трудови задължения в продължение на много години.

Но е твърде възможно в определен момент или през даден период от време да има нужда от специални условия, които да позволят на фирмата да приложи горепосочените принципи.

 

Те включват:

 

• определяне на работните особености и задължения ;

 

• предложение за гъвкаво работно време, почасово работно време или споделяне на работните задължения с друг служител ;

 

• промяна на работната среда ;

 

• преназначаване на по-подходяща  алтернативна длъжност ;

 

Такива споразумения трябва да се имат предвид и да бъдат направени след диалог между работника и съответния щатен служител, който може да бъде негов управител или началник на Човешки Ресурси (HR).

 

В една фирма, политиката на отдел Човешки Ресурси трябва да се отнася до всички служители, които имат хронични променливи медицински състояния.

 

Това включва политики като:

 

• Достъп до обучение и развитие ;

• Управление на изпълнението на трудовите задължения ;

• Възнаграждения и бонуси ;

• Пенсии ;

• Схема за изплащане на болнични ;

• Дисциплинарна процедура ;

• Процедура за обжалване ;

 

Когато даден служител има хронично заболяване, това не засяга неговото право да получава пенсия и да има достъп до услуги, докато е на работа. Това се отнася и за случаите на прекратяване на трудовия договор.

 

Когато медицинското състояние на дадения служител се влоши до толкова, че това  засяга неговата способност да работи, въпреки специалните условия, които са били пригодени за него, фирмата трябва подробно да разгледа общата прогноза преди да вземе решение за прекратяване на договора.

 

Други условия

 

Поверителност

 

Когато служителят разкрива какво е неговото медицинско състояние, за да използва тази (фирмена) политика, информацията трябва да се запази като строго поверителна. Въпросът трябва да се третира конфиденциално от всички, към които се отнася и нарушаването на тази поверителност трябва да се счита за дисциплинарно нарушение.

 

Набиране на персонал

 

Кандидатите за работа, вътрешни и външни, трябва да бъдат избирани според това дали са подходящи за определените длъжности, за които са кандидатствали. Водещият критерий за оценка дали са подходящи, трябва да бъде независим от заболяванията, които има кандидатът, т.е. това трябва са професионалните му качества.

 

Преглед на политиката

 

Съдържанието и приложението на тази политика трябва да бъде преразглеждано редовно, за да се има предвид всякаква нова информация, която е свързана със съществуващите хронични променливи медицински състояния.Второ издание на бюлетина на Европейската платформа за множествена склероза (EMSP)

Запознайте се с второто издание на бюлетина на членовете на Европейската платформа  за множествена склероза (EMSP). Фондация "МС Общество-България" се включи отново в изготвянето му с информация за текущите и предстоящите си инициативи.

 

Пълния текст на бюлетина можете да намерите на следния ЛИНК.

Read more... 10-02-2017
Първо издание на бюлетина на Европейската платформа за множествена склероза (EMSP)

Запознайте се с първото издание на бюлетина на членовете на Европейската платформа  за множествена склероза (EMSP). Неговото изготвяне стана възможно благодарение на огромната подкрепа на МС обществата в Европа, като Фондация "МС Общество-България" се включи активно с информация за ситуация в България.

Read more... 16-10-2016
Петиция 842/2001

Петиция 842/2001, относно влиянието на дискриминационното третиране спрямо хората с множествена склероза в рамките на Европейския съюз

14-03-2016