За нас

 

ФОНДАЦИЯ "МС ОБЩЕСТВО-БЪЛГАРИЯ" е учредена през месец август 2002г. от:
Александра Ефисенева, Десислава Бояджиева, Татяна Пенчева-Иванчева и Христо Балабанов. 

 

ФОНДАЦИЯ "МС ОБЩЕСТВО-БЪЛГАРИЯ" е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондацията е доброволна, самоуправляваща се гражданска организация и няма политически и религиозен характер.

 

 

 

СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ

Фондацията се учредява за осъществяване на обществено полезна дейност в областта на социалните услуги, здравеопазването, образованието, застъпничеството, развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот на страната.