За нас

ЕКИП

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

Татяна Пенчева-Иванчева

 

   Христо Балабанов

 

Десислава Бояджиева

 

   Александра Ефисенева

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ: Съвет на Фондацията и Председател

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

Биляна Петкова

Председател на Съвета на фондацията

 

   Анета Михайлова

   Член на Съвета на фондацията


Албена Хаджиева

Член на Съвета на фондацията


   Емил Тодоров

   Член на Съвета на фондацията

Марин Иванчев

Член на Съвета на фондацията

 

 

ОПЕРАТИВЕН ЕКИП:

 

Даниела Неева

Офис Мениджър

 

Даниела Шикова

Координатор - връзки с международни организации

 

 

Д-р Мая Николова и Албена Хаджева

Психолози

 

 

МОДЕРАТОРИ:
Албена Хаджиева
Андрей Аврамов
Даниела Казакова
Даниела Неева
Елена Русева
Иван Мастаргаков
Д-р Мая Николова
Спас Малинов
Юлиян Евтимов