За нас

ЕКИП

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

Татяна Пенчева-Иванчева

 

Христо Балабанов

 

Десислава Бояджиева

 

 

Александра Ефисенева

 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ: Съвет на Фондацията, Председател и Заместник Председател

 

СЪВЕТ на ФОНДАЦИЯТА:

 

Здравка Цветарска

Председател на Съвета на фондацията

 

Марин Иванчев

Зам.Председател на Съвета на фондацията

 

 

Даниела Неева

Член на Съвета на фондацията


 

 

Албена Хаджиева

Член на Съвета на фондацията

 

 

Анета Михайлова

Член на Съвета на фондацията

 

 

 

Емил Тодоров

Член на Съвета на фондацията

 

ОПЕРАТИВЕН ЕКИП:

 

Даниела Неева

Kоординатор

 

 

 

Д-р Мая Николова и Албена Хаджева

Психолози

 

 

МОДЕРАТОРИ:
Албена Хаджиева
Даниела Казакова
Даниела Неева
Елена Русева
Иван Мастаргаков
Д-р Мая Николова
Спас Малинов
Юлиян Евтимов