За нас

КЛОНОВЕ


Клоновете на МС Общество-България са юридически регистрирани структури и работят в съответствие с целите и мисията на фондацията.

 

Към януари 2016 г. МС Общество-България има регистрирани клонове в градовете Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Смолян.


Освен проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво, клоновете поддържат база-данни с регистрираните хора с МС и МГ, осъществяват периодични срещи с тях, информират пациентите за актуалното медикаментозно лечение намножествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни на лечебните заведения,  които предлагат терапията и извършват оценка на ефективността на лечението; предоставят специализирана литература, организират различни информационни срещи със специалисти, участват в и организират всички местни инициативи и регионални информационни кампании на МС Общество България.