За пациента

Достъп на пациента до медицинска помощ:

 

Достъп до първична извънболнична (дентална) помощ

Избор на общопрактикуващ лекар

Достъп до специализирана извънболнична помощ

Достъп до лечебни заведения за болнична помощ

 

Приложение 10 – Образец на “Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и група лекарства

 

Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО


Приложение 16 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист

МС - ред 146

МГ - ред 184

 

Приложение 18 – Клинични пътеки

 

НРД 2010, Клинични пътеки, Заболявания за рецептурни книжки, изисквания към протоколи, заболявания, освобождаващи от такси и др.