Психолог консултации

 

АНКЕТА за реализация на проект 

 

С цел реализация на проект за психологическа помощ и подкрепа се изисква информация, която да бъде предоставена от вас, посредством приложената анкета.

От вашето участие в нея зависи колко бързо ще стартира тази инициатива.

Благодарим ви предварително за съдействието!