Психолог консултации

Фондация МС Общество-България успешно реализира проект за "Психологическа помощ и подкрепа за хората с МС/МГ и техните близки", който засега се провежда всяка събота в интегративния център на ул. Иван Миланов 17-19 в кв. Редута гр. София с водещ психолог Грети Иванова (GSM: O88 741 4916). За допълнителна информация можете да се обадите на упоменатия телефон, на мейла на фондацията (fondacia@msobg.com) или Зеления ни телефон (0800 40 204).

 

За записвания използвайте само телефона на психолога или мейла на фондацията.

 

 
Психологическа подкрепа за хората с МС/МГ и техните близки

Във връзка с проект "Психологическа подкрепа за хората с МС/МГ и техните близки", Фондация "МС Общество - България" стартира записване на желаещи за групова терапия, която ще се провежда в интергративния център на ул. "Иван Миланов" 17-19, кв. Редута, гр. София.

Read more... 24-03-2018
Стартиране на анкета за психологическа помощ

Стартира кампания за събиране на информация от общността посредством приложената анкета. Бихте ли попълнили еднократно приложената анкета, с цел реализация на проект за психологическа помощ. Проектът се разработва съвместно с Фондация "МС общество - България" и от вашето участие в анкетата зависи колко бързо ще стартира тази инициатива.

Read more... 13-07-2017