Връзки

 

Тук може де се изтеглят: НРД 2010, Клинични пътеки, Заболявания за рецептурни книжки, изисквания към протоколи, заболявания, освобождаващи от такси и др.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОМИСИЯ ПО ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

НЗОК

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/

 

НОИ

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС

 

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МС И МГ

 

ЕВРОПЕЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

 

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА