Контакти

Информационен и интегративен център за хора с множествена склероза и миастения гравис

aдрес на офиса:

София 1505, кв. Редута, ул. "Иван Миланов" 17-19

 

телeфон: 02/ 4789548

зелен телефон: 080040204

e-mail: fondacia@msobg.org

 

Банкова сметка: ОББ АД BG17UBBS88881000115293 BIC UBBSBGSF титуляр Фондация "МС Общество-България"